Biblioteket har nu abonnemang på den norska rättsdatabasen Lovdata Online som innehåller norska rättskällor bl.a. författningar, förarbeten, rättsfall, ett stort antal juridiska artiklar i fulltext och EU-rättsligt material.

Tidskrifterna EuroRett og Lov & Data som ges ut av Lovdata finns tillgängliga i fulltext från startnumret.