I en förteckning på regeringens hemsida presenteras de propositioner som kommer att avlämnas under 2012.  Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen.  

Planerade propositioner och skrivelser 2012