Läs mer i skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012 på regeringens hemsida