Biblioteket har nu abonnemang på danska Karnovs lovsamling online. Sedan tidigare finns också Ugeskrift for Retsvæsen som är en deldatabas i Karnov.

I slutet av mars avslutas abonnemanget på internationella Westlaw pga liten efterfrågan.