För att väcka intresse för brottsofferfrågor bland studenter på universitets- och högskolenivå utlyser Rådet för Brottsofferfonden med jämna mellanrum en uppsatstävling. Uppsatserna är på lägst C-nivå och har ett tydligt brottsofferperspektiv.

Den tionde omgången av tävlingen är nu avslutad. Årets tre vinnande bidrag har publicerats i en antologi med titeln Brottsoffer i fokus som kan laddas ned i fulltext på Brottsoffermyndighetens publikationssida.