Stockholm international arbitration report (SIAR) som gavs ut av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i samarbete med förlaget Juris i New York, upphörde 2009.

Juris och det irländska skiljedomsinstitutet Arbitration Ireland har nu gett tidskriften en efterföljare i European international arbitration review (EIAR).

Den nya tidskriften kommer att behandla aktuella skiljemannarättsliga frågor, artiklar och rättspraxis, ur ett europeiskt perspektiv.

Tidskriften är planerad att komma ut med 2 nr/år.

Läs mer på Juris hemsida