Kungliga biblioteket, KB, lanserar en ny tjänst där alla Statens offentliga utredningar (SOU), från startåret 1922 till 1998 blir tillgängliga digitalt via en gemensam ingång på KB:s hemsida.
Utredningarna kommer också vara sökbara via den nationella samkatalogen LIBRIS.

SOU:er från 1999 och framåt är sedan tidigare tillgängliga digitalt på regeringens webbplats

Det är en satsning som pågår och redan nu kan man söka bland ca 1000 SOU:er. Det går att bläddra årsvis bland SOU:erna men man kommer också att kunna fritextsöka i samtliga utredningar. Eftersom offentligt tryck inte är  upphovsrättsligt skyddat kan man ladda ned och fritt använda materialet.

När KB har slutfört digitaliseringen under 2013 kommer totalt cirka 5600 utredningar att finnas tillgängliga.