Kortanalyserna kommer att vara snabbt sammanställda och bearbetade analyser av  befintlig statistik - dels av brottsutvecklingen i stort, dels kring särskilda områden som brottsuppklaring, åtalsfrekvens, återfall i brott efter verkställighet etc.

Den första kortanalysen beskriver hur narkotikabrotten har hanterats i rättskedjan under åren 2000-2012.

Analysen visar bland annat att omfattningen av bruk av narkotika är oförändrat i samhället under dessa år. Samtidigt ökar antalet ärenden som hanteras av rättsväsendet. Orsaken är fortsatta prioriteringar för att upptäcka och lagföra narkotikabrott framför allt hos Polisen. Vad gäller påföljder vid narkotikabrott har utvecklingen gått mot att allt fler personer får böter, och att färre döms till fängelse.

Läs rapporten  Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan - en beskrivning av utvecklingen åren 2000-2012