Migrationsverkets enhet för landinformation och analys, Lifos, har öppnat en ny rättsfallssamling. Den innehåller avgöranden från domstolar och prövningsorgan på det migrationsrättsliga området.

Rättsfallssamlingen innehåller vid starten 260 internationella avgöranden och 293 avgöranden från Migrationsöverdomstolen. De internationella organ som ingår är EU-domstolen, Europadomstolen, FN:s kommitté mot tortyr samt FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna.

Den sökbara rättsfallssamlingen ska göra det lättare för både rättstillämpare och allmänhet att få en bättre överblick av aktuell svensk och internationell praxis på migrationsområdet. Innehållet är  sökbart på flera sätt, dessutom är de internationella avgörandena översatta till svenska i ett längre referat.

Lifos är den enhet inom Migrationsverket som ansvarar för att förse verkets handläggare och beslutsfattare med aktuell och relevant rätts- och landinformation.

Rättsfallssamlingen i Lifos