Avhandlingen analyserar hur brottsoffers rättigheter regleras i lag och hur de överensstämmer med andra bestämmelser i rättsväsendets verksamhet. Brottsoffer har rätt till information om det egna ärendet och rätt till ett gott bemötande. Men trots att satsningar gjorts under senare år för att stärka brottsoffers ställning i rättsprocessen finns fortfarande stora brister i arbetet hos polis, åklagare och domstol.
Samverkan mellan de olika aktörerna fungerar inte alltid och förmodligen finns även lokala skillnader i brottsofferarbetet vilket kan påverka det faktiska stöd som enskilda personer får tillgång till.

Avhandlingen efterlyser klarare riktlinjer för hur arbetet med information, bemötande och samverkan är tänkt att fungera i det praktiska arbetet.

Fredagen den 27/9 försvarar Therese Enarsson sin avhandling ”Brottsoffer i rättskedjan : en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter” vid Umeå universitet.