Nu finns en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas fram till 14 januari 2014. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns  med i förteckningen

Planerade propositioner och skrivelser hösten 2013