Advokatfirman Vinge premierar årligen bra examensarbeten inom det affärsjuridiska området vid juristutbildningarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. Uppsatserna publiceras i skriften Affärsjuridiska uppsatser.

Vingestipendiet för år 2014 har tilldelats följande uppsatser:

Konkurrenters rättsskydd vid olagligt statsstöd – ett svenskt dilemma av Johanna Holmström

Upplysningsplikt vid företagsöverlåtelser – En studie om säljarens upplysningsplikt och förtiganden som grund för ansvar vid försäljning av samtliga aktier i ett aktiebolag av Anna Mindedal

Avtalade formkrav i entreprenadförhållanden – Entreprenörens rätt till ersättning för ÄTA-arbeten av Christine Stridsberg

Hantering av ändrade förhållanden i varaktiga kommersiella avtal – särskilt om omförhandlingsinstitutet av Thérèse Zinn