Nu finns en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas fram till mitten av januari  2015. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen.

Planerade propositioner och skrivelser hösten 2014