För juristen Merima Bruncevic som presenterade sin avhandling "Fixing the Shadows – Access to Art and the Legal Concept of the Cultural Commons" i juni vid Göteborgs universitet, har målet vara att hitta en medelväg mellan de som förespråkar att musik och annan kultur ska vara fri och de som slåss för upphovsrätten. Något hon också funnit i den nordiska allemansrätten.

Hon menar att man kan få tillgång till ett verk som en kunskapskälla. För att höra det, se det, förmedla ett kulturarv. Det man inte får göra är att sälja det eller kommersialisera det på något sätt.
Hon menar att det går att göra utifrån de befintliga regelverk (bl.a. TRIPS-avtalet) som redan i dag styr dessa frågor.

Läs hela avhandlingen här