Juridiska föreningen i Finland i samarbete med det finska fackboksförlaget Talentum satsar på utgivning av finsk juridik på svenska. Verken ingår i en publikationsserie som fått namnet Fiducia.

Syftet med utgivningen är att stödja tvåspråkig juristutbildning vid de finska universiteten men också  att erbjuda en nordisk publik möjligheten att studera finsk juridik. Några titlar har kommit ut och fler kommer senare i höst och under 2015.

Under hösten 2014 kommer följande översatta verk att ges ut:

Finsk skadeståndsrätt av Pauli Ståhlberg, Juha Karhu 
Förvaltningsförfarandets grunder av Heikki Kulla 
Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder av Urpo Kangas

Nästa år kommer bland annat

Obligationsrätt av Olli Norros
Aktiebolag : allmänna läror av Jukka Mähönen, Seppo Villa