Hur skriver man klarspråk och vad kräver språklagen? Hur hänvisar man till författningar och EU-rättsakter? Dessa och många andra frågor besvaras i Myndigheternas skrivregler, ett hjälpmedel för alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet. 

Den nya upplagan är till stora delar omarbetad och ansvaret för utgivningen har flyttats från Regeringskansliet till Språkrådet. Nya råd och kapitel har lagts till om bland annat utformning av myndighetsnamn, könsneutralt språk, hantering av främmande namn och skrivande på webben och i sociala medier. 

Den tryckta boken går att köpa hos de flesta bokhandlare eller fritt laddas ner som pdf här.