UrT 
I höst utkommer det första numret av Upphandlingsrättslig  tidskrift (UrT), på initiativ  av Andrea Sundstrand, jur. dr och advokat, verksam som forskare och lärare vid Stockholms universitet.

Syftet med UrT, som ges ut av en ideell förening, är att tillhandahålla en tidskrift som enbart inriktar sig på frågor om offentlig upphandling. Tidskriften kommer även innehålla referat från EU-domstolen, HFD och HD av avgöranden som behandlar offentlig upphandling, samt referat av ny doktrin på området m.m.

UrT kommer att publiceras i en tryckt version, men kommer för prenumeranter också att finnas tillgänglig elektroniskt via hemsidan.
Första numret kommer ut i november och från år 2015 med 4 nr/år.

För mer information se tidskriftens hemsida.