Ny studie ur en kommande doktorsavhandling vid Uppsala universitet visar att asylärenden i svenska migrationsdomstolar kan påverkas av nämndemännens politiska bakgrund. 

Sedan 2006 kan asylsökande som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Besluten avgörs i regel av en domare och tre nämndemän.
Studien visar på skillnader i hur asylärenden avgörs beroende på vilken politisk tillhörighet nämndemännen har. Minst är sannolikheten att få asyl om en nämndeman nominerad av SD sitter i rätten, störst om en nämndeman nominerad av KD sitter i rätten.

Studien bygger på samtliga 15 500 asyldomar från migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm mellan 2011 och 2013 där nämndemän deltagit. 

Political Bias in Court? Lay Judges and Asylum Appeals är en delstudie i nationalekonomen Linna Marténs kommande avhanding och publiceras idag som ett working paper på bl.a. Nationalekonomiska institutionens hemsida.