Till hösten får insolvensrätten ett eget forum när första numret av Insolvensrättslig tidskrift planeras komma ut. Den kommer ha ett tvärvetenskapligt anslag och innehålla artiklar, rättsfallsanalyser, debatt/krönikor och recensioner. 

Tidskriften riktar sig till advokater, domare, åklagare, bolagsjurister, forskare, revisorer och andra praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med insolvensrättsliga frågor. 
Man vill också uppmuntra yngre jurister att intressera sig för rättsområdet, bland annat genom att inrätta ett pris för årets bästa uppsats i ämnen som berör insolvensrätt på magister- eller mastersnivå. 

Ansvarig utgivare är Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet.