Domstolsverkets svensk-engelska, engelsk-svenska ordlista har kommit i en ny 4:e, reviderad version. Ordlistan innehåller ord och uttryck vanliga inom domstolsvärlden, namn på svenska domstolar och myndigheter, tjänstebenämningar och titlar och engelska namn på vissa författningar. 

Ordlistan kan laddas ned eller kostnadsfritt beställas från Domstolsverket.

Ordlista för Sveriges Domstolar (Glossary for the Courts of Sweden)