Stockholms universitet har slutit ett avtal som gör det möjligt att publicera samtliga doktorsavhandlingar framlagda vid universitetet mellan åren 1906-2003. Det nya avtalet är en lösning som skyddar upphovsrätten, samtidigt som forskningen blir tillgänglig för alla.
Doktorsavhandlingarna kommer att publiceras successivt på universitetets webbplats under våren 2017.