Göta hovrätt i Jönköping instiftades under drottning Kristinas förmyndarregering 1634 och är den näst äldsta av Sveriges sex hovrätter. De första åren var verksamheten förlagd till provisoriska lokaler men år 1665 stod domstolsbyggnaden klar och har alltsedan dess oavbrutet använts för dömande verksamhet.

I boken får vi veta mer om byggnadens historia, men också om hovrättens organisation och verksamhet och om de människor som haft domstolen som sin arbetsplats genom århundrandena.

Domstolsmiljön är väl dokumenterad och hovrättens arkiv både omfattande och väl bevarad vilket gjort den till en guldgruva för forskare. Denna rikt illustrerade bok, skriven av fil.dr. Anders Franzén bygger på ny forskning och en nyligen genomförd fotodokumentation och är utgiven av Jönköpings läns museum.
 
Göta hovrätt : rättvisans hemvist under fyra sekel av Anders Franzén, Jönköpings läns museum.