Brottsoffermyndighetens referatsamling, som redovisar myndighetens rättstillämpning vid ersättning för kränkning har kommit ut i en ny uppdaterad utgåva. Den ersätter den förra utgåvan från 2014.

Referatsamlingen innehåller skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. Upplagan är uppdaterad med gällande praxis, till exempel de nya nivåerna för grov misshandel med allvarlig respektive livshotande skada. Den innehåller också utökad information om olika skadeståndsrättsliga frågor och om förutsättningar för ersättning.

Nya beslut som nämnden fattat efter publiceringen presenteras på hemsidan under Aktuella beslut och även i myndighetens nyhetsbrev.

Referatsamlingen kan beställas från förlaget Wolters Kluwer eller laddas ned från Brottsoffermyndighetens hemsida.