Vid årsskiftet träder en rad nya lagar och förordningar i kraft. De viktigaste finns sammanfattade i regeringens informationsskrift Viktigare lagar och förordningar 2016/17.