2017 års upplaga av Rättshjälp och taxor har kommit ut.
Broschyren som kommer ut varje år beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning samt innehåller en sammanställning över Domstolsverkets taxor och föreskrifter inom rättshjälpsområdet.

 Publikationen kan beställas eller laddas ned här.