Den första svenska tryckfrihetsförordningen fyller 250 år - den antogs av riksdagen den 2 december 1766. Sverige blev då först i världen med en lagligt skyddad rätt att uttrycka sig fritt i tal och skrift.

Detta uppmärksammas idag med ett seminarium anordnat av Sveriges och Finlands riksdagar, som också lanserar en bok om dess 250-åriga historia i de bägge länderna baserad på ny forskning. Jubileumsboken Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766 går att ladda ned eller beställa kostnadsfritt från riksdagens hemsida.
Jubileumsskriften innehåller bidrag från finska och svenska författare och beskriver tryckfrihetsförordningens historiska bakgrund samt de tryckfrihetsrättsliga principernas utveckling och betydelse.