Vid årsskiftet träder en rad nya lagar i kraft. De viktigaste finns sammanfattade i regeringens informationsskrift Viktigare lagar och förordningar 2015-2016.