Förteckningen innehåller propositioner avsedda att avlämnas från mitten av januari 2016 under återstoden av riksmötet, samt regeringens planerade skrivelser till riksdagen.

Propositionsförteckning våren 2016