Juridiska biblioteket i Stockholm arrangerade ett seminarium om rättsutredningar den 10 oktober i Advokatsamfundets hörsal i omedelbar anslutning till bibliotekets lokaler. Ett 60-tal kom för att ta del av diskussionen om vad digitaliseringen innebär i form av förändrade förutsättningarna för juridisk informationssökning till rättsutredningar och andra ändamål.

Ann-Christin Karlén och Elisabeth Ejemyr, bibliotekarier på Advokatfirman Vinge, brottmålsadvokaten Henrik Olsson Lilja på Advokatfirman Althin, affärsadvokaten Christer Danielsson på Advokatfirman Danielsson & Nyberg och Sofia Sternberg, bibliotekarie på Högsta domstolen, diskuterade arbetet med rättsutredningar på advokatbyrå och i domstol och de problem och utmaningar som möter.

Representanter för de juridiska förlagen och informationsföretagen diskuterade utbudet och den framtida utvecklingen av juridisk litteratur och andra källor i analogt och digitalt format. Staffan Malmgren berättade om sitt arbete med webbplatsen lagen.nu som tillhandahåller författningar och rättsfall gratis.

Tre av ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Juridiska biblioteket, professor Mårten Schultz samt justititeråden Göran Lambertz och Johnny Herre, avslutade seminarieeftermiddagen med att berätta om sina egna praktiska erfarenheter och metoder i arbetet med rättsutredningar.


Justitierådet i HD Johnny Herre, ordförande i Stiftelsen Juridiska biblioteket i Stockholm, inledde och avslutade seminariet.


Advokat Henrik Olsson Lilja talade om rättsutredningar från brottsmålsadvokatens perspektiv.


Professor Mårten Schultz menade att tillgänglighet och snabbhet är avgörande för vilka digitala rättskällor som används och förklarade att både han och hans studenter numera börjar med att slå upp författningen på lagen.nu.


Justitierådet i HD Göran Lambertz menade att man utvecklas som jurist, om man ser upp med att försöka fånga upp allt i sin rättsutredning.


Många var intresserade av att lyssna till samtalen om ämnet rättsutredningar i Advokatsamfundets hörsal.