Propositioner avsedda att avlämnas från och med den 13 september 2016 till mitten av januari 2017, samt regeringens planerade skrivelser till riksdagen.

Propositionsförteckning hösten 2016