I en förteckning på regeringens hemsida presenteras de propositioner som är avsedda att avlämnas från mitten av januari 2017 under återstoden av riksmötet. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen.

Propositionsförteckningen våren 2017