Bokomslag

Gunnar Lagergren (1912-2008), svensk jurist med en bred och framgångsrik karriär var under flera decennier en av världens främsta internationella skiljedomare.
Han agerade som skiljeman i en rad tvister, både politiska och kommersiella. Några exempel är gränskonflikterna mellan Indien och Pakistan (Rann of Kutch, 1968) och mellan Egypten och Israel i Sinaiområdet (Taba, 1988).

Åren 1966-1990 var han medlem av Permanenta skiljedomstolen i Haag.
Utöver uppdraget som skiljedomare hade han också en rad andra internationella domaruppdrag, bland annat i Europadomstolen i Strasbourg och i den internationella domstolen i Tanger.
Han var dessutom ledamot i två tyska restitutionsdomstolar som avgjorde skadeståndskrav eller återställande av egendom som hade beslagtagits av nazisterna.

Vid sidan av den internationella karriären gjorde Lagergren även karriär som hovrättsjurist. 1966 blev han utnämnd till hovrättspresident och senare även riksmarskalk. 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut är initiativtagare till boken som är utgiven på Ekerlids förlag.
Skiljedomens ädla konst – internationell domare för handel, fred och mänskliga rättigheter av Anders Johnson.