Yvette Lind, vid Umeå universitet, har i sin avhandling "Att korsa en gräns - en komparativ skatterättslig studie av konsekvenserna relaterade till gränsarbete i Öresund- och Meuse-Rhine regionerna” jämfört skatteregler och socialförsäkringsregler i dessa båda områden där människor pendlar över landgränser mellan hem och arbete och ofta hamnar i kläm mellan skattesystemen i de olika länderna.
  
Som särskilt fokus har Yvette Lind analyserat och föreslagit lagändringar för Öresundsregionen där drygt 15 000 personer arbetspendlar dagligen. De flesta Öresundspendlarna bor i Skåne och arbetar i Danmark. Enligt Öresundsavtalet ska dessa svenska pendlare betala skatt i Danmark, trots att de utnyttjar välfärdssystemen i Skåne. Det kan också bli skattesmällar för den enskilde arbetaren.

Enligt Yvette Lind bör man omförhandla Öresundsavtalet eller göra ett helt nytt skatteavtal  för att hitta lösningar som underlättar för arbetsmarknaden och rörligheten och stärker rättssäkerheten för gränspendlarna.

Crossing a border: a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions, Jure