Hösten 2015 var Europa var mitt uppe i den största flyktingkrisen i modern tid, över en miljon flyktingar och migranter hade lämnat krig och katastrofer för att börja ett nytt liv i Europa.
Mot slutet av året gjorde svenska regeringen drastiska förändringar i asylpolitiken med syftet att minska antalet asylsökande. Flyktingkrisen blev på kort tid en kris för det svenska samhället i invandringspolitiken och i den offentliga debatten.

I våras kom Viktor Banke ut med boken Andrum : om stölden av en flyktingkris och om de bestulna (Norstedts förlag) där han skildrar detta ur sitt perspektiv som advokat.
Han berättar om sitt engagemang och sitt arbete som offentligt biträde åt asylsökande och beskriver hur asylprocessen går till och vad omläggningen av den svenska asylpolitiken får för konsekvenser för enskilda människor.