Centrum för affärsrätt vid Lunds Universitet (ACLU) som bildades våren 2016 är ett samarbete mellan forskare från de handelsrättsliga, juridiska och rättssociologiska institutionerna. Verksamheten syftar till att utveckla den affärsrättsliga forskningen vid universitetet och främja samverkan mellan forskningen och det praktiska rättslivet på området. 

Antologin Modern affärsrätt är den första i en serie som planeras inom ramen för detta samarbete. Birgitta Nyström, Niklas Arvidsson och Boel Flodgren är redaktörer.

Bidragen i boken spänner över många olika områden men alla belyser centrala och aktuella affärsrättsliga frågor. Uppsatserna handlar bl.a. om handel och uthyrning på nätet, avtalsfriheten i internationella kontrakt, möjligheten för ägare att återfå egendom som förlorats genom brott och frågor kring entreprenader, kommersiella truster, konsumenttjänster, marknadsföring och arbetsrättsliga problem i samband med övergång av verksamhet. De etiska frågorna som är viktiga i dagens affärsliv genomsyrar samtliga uppsatser.