Förteckningen innehåller propositioner som är avsedda att lämnas från och med 12 september 2017 till mitten av januari 2018.

 Läs mer: Propositionsförteckning hösten 2017.