Sverige och övriga skandinaviska länder har lång erfarenhet av tvistlösning i form av skiljeförfarande.
Denna 63:e volymen av Scandinavian studies in law presenterar 22 artiklar om skiljemannarätt. Artiklarna är skrivna av akademiker och praktiker med mångårig erfarenhet av skiljeförfaranden i såväl Skandinavien som internationellt.

Skriftserien publiceras av Stockholm Institute for Scandinavian Law, en stiftelse knuten till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. På stiftelsens webbsida finns information om publicerade volymer sedan startåret 1957, vissa sökbara i fulltext.

För innehållet i volym 63 se här.