Språkvetaren Ylva Byrman som disputerade vid Göteborgs universitet 26 januari, har i sin avhandling Så fångas de misstänktas ord studerat och analyserat förhör genomförda vid misstänkta fall av ekobrott. De miss­tänkta är företagare som inte bokfört enligt reglerna, och de förhörs av utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet.

I studien analyseras både själva förhörssamtalen och hur de dokumenteras. Eftersom det i Sverige saknas detaljreglering kring hur förhör ska dokumenteras, varierar arbetssätten bland förhörsledare. Genom samtalsanalys och genom att låta utredare beskriva sitt eget arbete, visar Ylva Byrman vilka kompromisser som görs för att hantera de många och ibland motsägelsefulla krav som finns i förhörs- och dokumentationsarbetet.

Tanken är att studiens resultat ska kunna användas i utbildningar för poliser och andra utredare som arbetar med att dokumentera förhör i rättsprocessen.

Ylva Byrman som tidigare skrivit en populärvetenskaplig språkblogg åt Svenska Dagbladet medverkar numer i radioprogrammet Språket i P1.

Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten av Ylva Byrman