Lagar som utfärdas fr.o.m. den 1 april 2018 kommer att kungöras genom att publiceras elektroniskt på en särskild webbplats med adress www.svenskforfattningssamling.se.

Genom digitaliseringen blir det möjligt att enkelt och kostnadsfritt få tillgång till de officiella versionerna av gällande lagar och förordningar. Dessutom kan kungöranden ske alla dagar på året. Svensk författningssamling (SFS) kommer inte längre ges ut i tryckt form.

Lagar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av SFS och i pdf-format via Regeringskansliets rättsdatabaser.

svenskforfattningssamling.se (SFS i elektroniskt format fr.o.m. 1 april 2018)

SFS i pdf-format (till och med den 31 mars 2018)