Det sista numret för året av Klarspråk tar upp olika aspekter av juridiskt språk.

Man kan bl.a. läsa om hur skrivprocessen ser ut bakom nya lagar och vilken roll språkexperterna vid Statsrådsberedningen har i detta arbete och domstolarnas omfattande arbete med att skriva begripligare lagar.  Vidare om satsningen på klarspråksutbildning i juristutbildningen vid Universitetet i Oslo. Syftet är studenterna inte bara ska lära sig tolka lagar utan även skriva dem.

Läs Klarspråk på Språkrådets hemsida!