Det totala antalet anmälda hatbrott har minskat sedan 2015, visar Brottsförebyggande rådets (Brå:s) statistikrapport Hatbrott 2016 som publicerades i mitten av december. Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv, det är en minskning med 8 procent sedan förra mätningen 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare.
Mest minskade antiromska och antisemitiska hatbrott.

Antalet anmälda hatbrott kopplat till asylboenden har ökat kraftigt mellan 2014 och 2016. Det gäller dels främlingsfientliga hatbrott mot befintliga eller planerade asylboenden.

Läs hela rapporten på Brå:s webbplats : Hatbrott 2016.