Vid årsskiftet 2017/2018 träder en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Bland annat utvidgas möjligheten att utesluta en advokat ur Advokatsamfundet. Hittills har det funnits begränsade möjligheter att utesluta en advokat på grund av hans eller hennes agerande i privatlivet. Fr.o.m. 1 januari 2018 blir det möjligt att utesluta advokater som begår brott utanför advokatverksamheten.

Vidare stärks skyddet för den personliga integriteten. Bland annat införs ett nytt brott, olaga integritetsintrång, som innebär att det blir straffbart att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter.

Läs mer i regeringens informationsskrift: Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018.