De senaste åren har svenskarnas förtroende för rättsväsendet minskat tydligt, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå:s årliga undersökning Nationella trygghetsundersökningen.

Under 2017 hade 55 procent av svenskarna stort förtroende för rättsväsendet, en minskning med 6 procent jämfört med 2016. Förtroendet för polisen har minskat, liksom för domstolarna. Knappt hälften av de svarande, 47 procent, uppger att de har stort förtroende för domstolarna. 2016 var motsvarande siffra 52 procent.
Undersökningen visar även att nästan en tredjedel av befolkningen oroar sig över brottsligheten i samhället vilket är en ökning sedan förra året. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de oroar sig över brottsligheten, men oron ökar för både kvinnor och män.  

Nationella trygghetsundersökningen, NTU, bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens otrygghet och oro för brott, utsatthet för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet. Den 16 januari publicerades en sammanfattning av undersökningen. Hela undersökningen publiceras den 29 januari 2018.