Användandet av sociala medier har exploderat. Facebook har över två miljarder användare och tjänster som Youtube och Whatsapp ligger inte långt efter. Twitter, som globalt har betydligt färre användare, sätter i flera avseenden ”agendan” för den politiska diskussionen.
Under senare år har vi kunnat notera hur advokater och advokatbyråer i större utsträckning använder sig av sociala medier på olika sätt. Vissa köper reklam på Facebook, andra startar Youtube-kanaler eller deltar i podcasts. Sociala medier används vidare i allt större utsträckning för informationsinhämtning. Och staten använder tekniken för spridande av rättsinformation.

Stiftelsen Juridiska biblioteket bjuder mot denna bakgrund in till seminarium den 15 oktober 2018 på temat ”Advokaten och sociala medier”. Seminariet kommer att ta upp hur sociala medier kan användas för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning, hur advokater kan behöva förhålla sig till desinformationskampanjer och drev samt olika ansvarsfrågor.

Program

Kunskapsinhämtning och kunskapsspridning
Medverkande: Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, Kristofer Stahre, advokat, och Fredrik Svärd, generalsekreterare för Forum för Dataskydd

Fake news, desinformation och drev: Hur ska advokaten navigera i det digitala?
Medverkande: Hanna Lindblom, advokat, Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen, Åsa Wikforss, professor i filosofi och författare till boken Alternativa fakta (2017)

Information och ansvar: Vem ansvarar för vad? Civilrättsliga, konstitutionella, straffrättsliga och medieetiska infallsvinklar
Medverkande: Agneta Bäcklund, justitieråd i Högsta domstolen och ordförande för Pressens opinionsnämnd, Jan Kleineman, professor i civilrätt och Mårten Schultz, professor i civilrätt och ordförande för Institutet för Juridik och Internet.

Moderator: Johnny Herre, justitieråd i Högsta domstolen och ordförande för Stiftelsen Juridiska biblioteket.

Seminariet äger rum måndagen den 15 oktober 2018 kl. 13.00-16.00 i Advokatsamfundets lokaler, Laboratoriegatan 4, Stockholm.

Intresset för seminariet är stort och antalet platser är begränsat! Först till kvarn gäller. Seminariet är kostnadsfritt. Vid avbokning efter den 1 oktober och vid frånvaro utgår en avgift på 500 kronor.

Anmälan: Via e-post till bitte.wolkert@advokatsamfundet.se senast den 1 oktober 2018.