Kring halvårsskiftet 2018 börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av de viktigare lagarna och förordningarna finns att läsa i en informationsskrift på regeringens webbplats.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2018.