Riksdagsförvaltningen har digitaliserat riksdagsdokument från 1521 och framåt. Tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) har materialet gjorts tillgängligt och sökbart på nätet.
Digitaliseringen omfattar riksdagsakter och andra handlingar från Gustav Vasas tid på 1500-talet fram till införandet av enkammarriksdagen 1971.
Materialet är sökbart i Libris och via Riksdagstryck.kb.se.

Riksdagsmaterial från 1971 och framåt finns tillgängligt via riksdagens hemsida.
Tidigare har KB även digitaliserat över 6000 SOU:er (Statens offentliga utredningar), 1922-1999, som är fria att ta del av på nätet

Riksdagstryck 1521-1970  
Riksdagens dokument 1971- 
SOU 1922-1999