På internationella kvinnodagen den 8 mars släpptes det internetbaserade uppslagsverket Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Lexikonet består av artiklar om  1000 kvinnor i svensk historia, varav flera av dem är advokater.

  • Eva Andén,  den första kvinnliga ledamoten i Advokatsamfundet 1918
  • Margit  Althin, blev advokat 1943 och förste vice president i International      Federation of Women Lawyers
  • Märta Björnbom, blev advokat 1925 som författade flera verk om ny lagstiftning  inom familjerätten.
  • Sonja  Branting-Westerståhl, blev advokat 1927 och engagerad i det      socialdemokratiska partiet och i feministiska frågor.
  • Ester Hofvander-Sandberg, advokat 1931–1942.
  • Elin Lauritzen, blev advokat 1949 och 1959 första kvinna i Advokatsamfundets   huvudstyrelse.
  • Ingrid  Norlander, blev advokat 1933 och en framstående person inom den svenska  lottarörelsen.
  • Mathilda Staël von Holstein, den  andra kvinnliga ledamoten i Advokatsamfundet 1921.
  • Ruth Stjernstedt, blev advokat 1926 och försvarade i ett uppmärksammat fall om  ärekränkning den syndikalistiska tidningen Arbetaren.

Tjänsten är utvecklad vid Göteborgs universitet. Cirka 400 forskare har bidragit med texter. Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria vid Lunds universitet, är författare till de flesta av artiklarna om advokater i uppslagsverket. 

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.