Domstolsverkets svensk-engelska, engelsk-svenska ordlista har kommit i en ny 5:e upplaga. Ordlistan innehåller bland annat ord och uttryck vanliga inom domstolsvärlden och engelska namn på svenska domstolar, myndigheter samt vissa författningar.

Ordlistan kan laddas ned eller kostnadsfritt beställas från Domstolsverket.

Ordlista för Sveriges Domstolar (Glossary for the Courts of Sweden)