Europadomstolen publicerade 2010 en omfattande vägledning riktad till advokater,
A practical guide on admissibility criteria. I handboken förklaras i detalj kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål. Vägledningen som uppdateras med jämna mellanrum, finns nu i en fjärde version som täcker rättspraxis fram till den 28 februari 2017 och de nya, striktare regler för ansökan till domstolen som trädde i kraft den dagen.
Guiden som publicerades 31 december 2018, går att ladda ned från Europadomstolens webbplats.