Rättshjälp och taxor 2020 finns nu tillgänglig. Publikationen som kommer ut en gång per år innehåller Domstolsverkets regler om rättshjälp samt ersättning till rättsliga biträden och tolkar.
Publikationen kommer enbart att finnas i digitalt format.

Ladda ned : Rättshjälp och taxor 2020.